CHUYÊN SỈ THỜI TRANG - BÁN GIÁ SỈ DÙ CHỈ 1 CÁI - GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

-
Áo Sơ Mi Kẻ Ô - Sành Điệu - Mã: G-HY-SMOT-TR
Giá buôn/sỉ: 169.000
Giá lẻ: 269.000
SL còn: 24 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Kẻ Ô Viền Chữ - Mã: G-HY-SMOC-DE
Giá buôn/sỉ: 169.000
Giá lẻ: 269.000
SL còn: 23 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Kẻ Ô Viền Chữ - Mã: G-HY-SMOC-TR
Giá buôn/sỉ: 169.000
Giá lẻ: 269.000
SL còn: 25 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Kẻ Ô - Sành Điệu - Mã: G-HY-SMOT-DE
Giá buôn/sỉ: 169.000
Giá lẻ: 269.000
SL còn: 26 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Túi Logo - Mã: G-HY-SMTUI-TR
Giá buôn/sỉ: 239.000
Giá lẻ: 376.000
SL còn: 11 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Túi Logo - Mã: G-HY-SMTUI-XM
Giá buôn/sỉ: 239.000
Giá lẻ: 376.000
SL còn: 13 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Kẻ Sọc - Mã: G-HY-ASMSOC
Giá buôn/sỉ: 169.000
Giá lẻ: 269.000
SL còn: 11 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Màu Xanh Nhạt Trơn - Mã: G-HY-SMTXN
Giá buôn/sỉ: 169.000
Giá lẻ: 269.000
SL còn: 24 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Xám Phối Ngang Xanh - Mã: G-HY-ASM37
Giá buôn/sỉ: 189.000
Giá lẻ: 295.000
SL còn: 8 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Tay Dài Trơn Cao Cấp - Trắng - Mã: G-HY-ASM70
Giá buôn/sỉ: 209.000
Giá lẻ: 335.000
SL còn: 11 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Logo Tròn Ngực Áo - Mã: G-HY-SMLV-DE
Giá buôn/sỉ: 169.000
Giá lẻ: 269.000
SL còn: 16 [Size: M, L, XL]
Áo Sơ Mi Nam Logo Tròn Ngực Áo - Mã: G-HY-SMLV-TR
Giá buôn/sỉ: 169.000
Giá lẻ: 269.000
SL còn: 25 [Size: M, L, XL]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM103
Giá buôn/sỉ: 242.000
Giá lẻ: 390.000
SL còn: 13 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM104
Giá buôn/sỉ: 242.000
Giá lẻ: 390.000
SL còn: 10 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM105
Giá buôn/sỉ: 242.000
Giá lẻ: 390.000
SL còn: 11 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM106
Giá buôn/sỉ: 242.000
Giá lẻ: 390.000
SL còn: 9 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM140
Giá buôn/sỉ: 299.000
Giá lẻ: 320.000
SL còn: 10 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM107
Giá buôn/sỉ: 242.000
Giá lẻ: 390.000
SL còn: 12 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM139
Giá buôn/sỉ: 299.000
Giá lẻ: 320.000
SL còn: 13 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM124
Giá buôn/sỉ: 199.000
Giá lẻ: 323.000
SL còn: 23 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM123
Giá buôn/sỉ: 199.000
Giá lẻ: 323.000
SL còn: 27 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM122
Giá buôn/sỉ: 199.000
Giá lẻ: 323.000
SL còn: 28 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Màu Trơn - Mã: G-HY-ASM137
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 376.000
SL còn: 6 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Màu Trơn - Mã: G-HY-ASM138
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 376.000
SL còn: 7 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Màu Trơn - Mã: G-HY-ASM136
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 376.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM125
Giá buôn/sỉ: 199.000
Giá lẻ: 323.000
SL còn: 25 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM067
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 229.000
SL còn: 23 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM087
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 242.000
SL còn: 11 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM090
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 363.000
SL còn: 7 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM089
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 363.000
SL còn: 12 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM088
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 363.000
SL còn: 11 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Thời Trang - In Bướm Nổi - Mã: G-HY-ASM126
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 363.000
SL còn: 11 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - In Hoa Hồng Nổi - Mã: G-HY-ASM130
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 363.000
SL còn: 10 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - In Hoa Hồng Nổi - Mã: G-HY-ASM128
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 363.000
SL còn: 13 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp In Hình Thời Trang - Mã: G-HY-ASM113
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 444.000
SL còn: 14 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp In Hình Thời Trang - Mã: G-HY-ASM114
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 444.000
SL còn: 7 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp In Hình Thời Trang - Mã: G-HY-ASM115
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 444.000
SL còn: 8 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM086
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 242.000
SL còn: 15 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp In Hình Thời Trang - Mã: G-HY-ASM112
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 444.000
SL còn: 13 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Trơn Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM102
Giá buôn/sỉ: 199.000
Giá lẻ: 335.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Trơn Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM069
Giá buôn/sỉ: 199.000
Giá lẻ: 335.000
SL còn: 2 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - In Hoa Hồng Nổi - Mã: G-HY-ASM129
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 363.000
SL còn: 10 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Thời Trang - In Bướm Nỗi - Mã: G-HY-ASM127
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 363.000
SL còn: 10 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM091
Giá buôn/sỉ: 249.000
Giá lẻ: 363.000
SL còn: 10 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM078
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 189.000
SL còn: 16 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Nam Cao Cấp - Mã: G-HY-ASM110
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 229.000
SL còn: 28 [Size: Free Size]
Áo Sơ Mi Tay Dài Aber-Xanh Rêu
Giá sốc
Áo Sơ Mi Tay Dài Aber-Xanh Rêu - Mã: THH-AB-XR
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 246.000
SL còn: 1 [Size: L]
Áo Sơ Mi Nam - Mã: DD-SMK-DO
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 341.000
SL còn: 1 [Size: L]
Áo Sơ Mi Nam In Hình - Mã: DD-SMV-DEN
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 2 [Size: XL]
Áo Sơ Mi Nam In Hình - Mã: DD-SMV-XD
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 2 [Size: XL, XXL]
Áo Sơ Mi Nam In Hình - Mã: DD-SMV-T
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 1 [Size: XL]
Áo Sơ Mi Nam In Hình - Mã: DD-SMV-XDRC
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 1 [Size: XXL]
Áo Sơ Mi Nam In Hình - Mã: DD-SMV-DRC
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 2 [Size: XL, XXL]
Áo Sơ Mi Nam Phối Sọc Cá Tính - Mã: AM-DR55
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 134.000
SL còn: 1 [Size: L]
    up to top