CHUYÊN SỈ THỜI TRANG - BÁN GIÁ SỈ DÙ CHỈ 1 CÁI - GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

-
Đầm Body 2 Dây Sành Điệu - Đen - Mã: AV-0823-DE
Giá buôn/sỉ: 233.000
Giá lẻ: 382.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Đầm Body 2 Dây Sành Điệu - Trắng - Mã: AV-0823-TR
Giá buôn/sỉ: 233.000
Giá lẻ: 382.000
SL còn: 3 [Size: Free Size]
Đầm Body 2 Dây Sành Điệu - Hồng - Mã: AV-0823-H
Giá buôn/sỉ: 233.000
Giá lẻ: 382.000
SL còn: 3 [Size: Free Size]
Đầm Body 2 Dây Sành Điệu - Đỏ - Mã: AV-0823-DO
Giá buôn/sỉ: 233.000
Giá lẻ: 382.000
SL còn: 2 [Size: Free Size]
Đầm Body 2 Dây Sành Điệu - Kem - Mã: AV-0823-K
Giá buôn/sỉ: 233.000
Giá lẻ: 382.000
SL còn: 5 [Size: Free Size]
Đầm Body Trễ Vai - Vàng Kem - Mã: AV-0640-VK
Giá buôn/sỉ: 225.000
Giá lẻ: 369.000
SL còn: 4 [Size: Free Size]
Đầm Body Trễ Vai - Hồng - Mã: AV-0640-H
Giá buôn/sỉ: 225.000
Giá lẻ: 369.000
SL còn: 3 [Size: Free Size]
Đầm Body Trễ Vai - Trắng - Mã: AV-0640-TR
Giá buôn/sỉ: 225.000
Giá lẻ: 369.000
SL còn: 2 [Size: Free Size]
Đầm Body Trễ Vai - Đỏ - Mã: AV-0640-DO
Giá buôn/sỉ: 225.000
Giá lẻ: 369.000
SL còn: 2 [Size: Free Size]
Đầm Lệch Vai Đính Khoen - Mã: AV-0618-XAM
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Đầm Yếm Đính Ngọc Sành Điệu-Xám Đậm - Mã: AV-0821-XMD
Giá buôn/sỉ: 250.000
Giá lẻ: 410.000
SL còn: 2 [Size: Free Size]
Đầm Sọc Nhiều Màu - Mã: XS-DS-C
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 218.000
SL còn: 2 [Size: Free Size]
Đầm Lệch Vai Đính Khoen - Mã: AV-0618-DO
Giá buôn/sỉ: 49.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Đầm Lệch Vai Đính Khoen - Mã: AV-0618-HD
Giá buôn/sỉ: 49.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 4 [Size: Free Size]
Đầm Lệch Vai Đính Khoen - Mã: AV-0618-TR
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 4 [Size: Free Size]
Đầm Lệch Vai Đính Khoen - Mã: AV-0618-DE
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 356.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Đầm Yếm Đính Ngọc Sành Điệu - Mã: AV-0821-HO
Giá buôn/sỉ: 250.000
Giá lẻ: 410.000
SL còn: 4 [Size: Free Size]
Đầm Yếm Đính Ngọc Sành Điệu - Mã: AV-0821-XM
Giá buôn/sỉ: 250.000
Giá lẻ: 410.000
SL còn: 3 [Size: Free Size]
Đầm Yếm Đính Ngọc Sành Điệu - Mã: AV-0821-KE
Giá buôn/sỉ: 250.000
Giá lẻ: 410.000
SL còn: 3 [Size: Free Size]
Đầm Yếm Đính Ngọc Sành Điệu - Mã: AV-0821-NG
Giá buôn/sỉ: 250.000
Giá lẻ: 410.000
SL còn: 2 [Size: Free Size]
Đầm Yếm Đính Ngọc Sành Điệu - Mã: AV-0821-XD
Giá buôn/sỉ: 250.000
Giá lẻ: 410.000
SL còn: 3 [Size: Free Size]
Đầm Chấm Bi Phối Nơ Eo - Mã: XS-BN-TR
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 300.000
SL còn: 3 [Size: M, XL]
Đầm Chấm Bi Phối Nơ Eo - Mã: XS-BN-DE
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 300.000
SL còn: 3 [Size: M]
Đầm Ôm Bẹt Vai Đuôi Cá Chấm Bi Sọc - Mã: CD-D-6
Giá buôn/sỉ: 306.000
Giá lẻ: 502.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Đầm Ôm Ren Tay Phồng - Mã: CD-D-24
Giá buôn/sỉ: 318.000
Giá lẻ: 521.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Đầm công sở cổ tim hoa tiết sọc
Giá sốc
Đầm công sở cổ tim hoa tiết sọc - Mã: TV-DAM15060201-04
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 210.000
SL còn: 1 [Size: M]
Chân Váy Vạt Xéo Phong Cách
Giá sốc
Chân Váy Vạt Xéo Phong Cách - Mã: AM-XL59V
Giá buôn/sỉ: 49.000
Giá lẻ: 102.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Đầm Thun Phối Voan Xinh Xắn
Giá sốc
Đầm Thun Phối Voan Xinh Xắn - Mã: AM-HD22K
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 126.000
SL còn: 2 [Size: Free Size]
Đầm Suông Cách Điệu Sơ Mi
Giá sốc
Đầm Suông Cách Điệu Sơ Mi - Mã: AM-N8
Giá buôn/sỉ: 92.000
Giá lẻ: 151.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
Đầm Cúp Ngực Xinh Xắn
Giá sốc
Đầm Cúp Ngực Xinh Xắn - Mã: NV-DD-02
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 298.000
SL còn: 1 [Size: Free Size]
    up to top