CHUYÊN SỈ THỜI TRANG - BÁN GIÁ SỈ DÙ CHỈ 1 CÁI - GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

-
Kaki topxop lưng cao - Trắng - Mã: X-CK-DJ40
Giá buôn/sỉ: 92.000
Giá lẻ: 151.000
SL còn: 73 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Kaki topxop lưng cao - Mã: X-CK-DJ41
Giá buôn/sỉ: 85.000
Giá lẻ: 139.000
SL còn: 72 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean dài xướt - Mã: X-CK-DJX014
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 75 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean dài xướt - Mã: X-CK-DJX028
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 75 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean baggy rách cá tính - Mã: X-CK-BG3105
Giá buôn/sỉ: 111.000
Giá lẻ: 182.000
SL còn: 135 [Size: S, M, L]
Jean baggy rách cá tính - Mã: X-CK-BG3081
Giá buôn/sỉ: 111.000
Giá lẻ: 182.000
SL còn: 44 [Size: S, M, L]
Jean dài xướt - Mã: X-CK-DJX007
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 125 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean baggy rách cá tính - Mã: X-CK-BG003
Giá buôn/sỉ: 111.000
Giá lẻ: 182.000
SL còn: 14 [Size: S, M, L]
Jean Dài 2da - Mã: X-CK-JD254
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 9 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da - Mã: X-CK-JD054
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 125 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da - Mã: X-CK-JD222
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 120 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài xướt rách - Mã: X-CK-JD0004
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 125 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da - Mã: X-CK-JD6831
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 75 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài đen rách - Mã: X-CK-JD014-7
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài đen rách - Mã: X-CK-JD014-6
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài đen rách - Mã: X-CK-JD014-5
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 248 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài đen rách - Mã: X-CK-JD014-4
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài đen rách - Mã: X-CK-JD014-3
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 249 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài đen rách - Mã: X-CK-JD014-2
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 249 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài đen rách - Mã: X-CK-JD014-1
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài đen - Mã: X-CK-JD014
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da rách - Mã: X-CK-JD449-8
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da rách - Mã: X-CK-JD449-7
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da rách - Mã: X-CK-JD449-6
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da rách - Mã: X-CK-JD449-5
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da rách - Mã: X-CK-JD449-4
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da rách - Mã: X-CK-JD449-3
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 249 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da rách - Mã: X-CK-JD449-2
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 125 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da rách - Mã: X-CK-JD449-1
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 125 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da - Mã: X-CK-JD3036
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 125 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài 2da - Mã: X-CK-JD053
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 123 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài - Mã: X-CK-JD3050
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 125 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài xướt - Mã: X-CK-JD0003
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 123 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài xướt - Mã: X-CK-JD051
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 148 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài xướt viền đỏ - Mã: X-CK-JD00
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 224 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài Phong Cách - Mã: X-CK-JD499
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 498 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài rách - Mã: X-CK-JD699
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 500 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài trơn - Mã: X-CK-JD003
Giá buôn/sỉ: 152.000
Giá lẻ: 249.000
SL còn: 499 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean Dài trơn - Mã: X-CK-JD449
Giá buôn/sỉ: 111.000
Giá lẻ: 182.000
SL còn: 250 [Size: 26, 27, 28, 29, 30]
Jean baggy cá tính - Mã: X-CK-BG02
Giá buôn/sỉ: 111.000
Giá lẻ: 182.000
SL còn: 45 [Size: S, M, L]
Jean baggy cá tính - Mã: X-CK-BG01
Giá buôn/sỉ: 111.000
Giá lẻ: 182.000
SL còn: 44 [Size: S, M, L]
Baggy She In Shine Out
Giá sốc
Baggy She In Shine Out - Mã: JM-BG-0001
Giá buôn/sỉ: 103.000
Giá lẻ: 169.000
SL còn: 179 [Size: L, M]
Quần Dài Jean Nữ - Mã: SC-D2002
Giá buôn/sỉ: 146.000
Giá lẻ: 239.000
SL còn: 7 [Size: S, M]
Quần Dài Jean Nữ - Mã: SC-D2105
Giá buôn/sỉ: 146.000
Giá lẻ: 239.000
SL còn: 0 [Size: S]
Quần Dài Jean Nữ - Mã: SC-D2104
Giá buôn/sỉ: 146.000
Giá lẻ: 239.000
SL còn: 1 [Size: XL]
Quần Dài Jean Nữ - Mã: SC-D2087
Giá buôn/sỉ: 149.000
Giá lẻ: 244.000
SL còn: 11 [Size: S, M, L, XL]
Quần Dài Jean Nữ - Mã: SC-D2103
Giá buôn/sỉ: 146.000
Giá lẻ: 239.000
SL còn: 13 [Size: S, M, L, XL]
Quần Dài Jean Nữ - Mã: SC-D2096
Giá buôn/sỉ: 146.000
Giá lẻ: 239.000
SL còn: 8 [Size: S, M, L]
Quần Dài Jean Nữ - Mã: SC-D2090
Giá buôn/sỉ: 146.000
Giá lẻ: 239.000
SL còn: 2 [Size: S]
Quần Dài Jean Nữ - Mã: SC-D2091
Giá buôn/sỉ: 146.000
Giá lẻ: 239.000
SL còn: 8 [Size: S, M]
Quần Dài Jean Nữ - Mã: SC-D2099
Giá buôn/sỉ: 146.000
Giá lẻ: 239.000
SL còn: 5 [Size: S, M, L]
Jean Dáng Boyfriend Cực Chất - Mã: SC-QB3081
Giá buôn/sỉ: 106.000
Giá lẻ: 174.000
SL còn: 4 [Size: S]
Jean Dáng Boyfriend Cực Chất - Mã: SC-QB3083
Giá buôn/sỉ: 106.000
Giá lẻ: 174.000
SL còn: 8 [Size: S, M]
Jean Dáng Boyfriend Cực Chất - Mã: SC-QB3060
Giá buôn/sỉ: 106.000
Giá lẻ: 174.000
SL còn: 7 [Size: S, M]
Jean Dáng Boyfriend Cực Chất - Mã: SC-QB3070
Giá buôn/sỉ: 106.000
Giá lẻ: 174.000
SL còn: 10 [Size: S, M, L]
Jean Dáng Boyfriend Cực Chất - Mã: SC-QB3080
Giá buôn/sỉ: 106.000
Giá lẻ: 174.000
SL còn: 3 [Size: S]
Jean Dáng Boyfriend Cực Chất - Mã: SC-QB3077
Giá buôn/sỉ: 106.000
Giá lẻ: 174.000
SL còn: 1 [Size: S]
Jean Dáng Boyfriend Cực Chất - Mã: SC-QB3068
Giá buôn/sỉ: 106.000
Giá lẻ: 174.000
SL còn: 9 [Size: S, M]
Jean Dáng Body Ôm Cực Chất - Mã: SC-QB3085
Giá buôn/sỉ: 106.000
Giá lẻ: 174.000
SL còn: 8 [Size: S, M]
Jean Dáng Body Ôm Cực Chất - Mã: SC-QB3052
Giá buôn/sỉ: 106.000
Giá lẻ: 174.000
SL còn: 3 [Size: S]
up to top