CHUYÊN SỈ THỜI TRANG - BÁN GIÁ SỈ DÙ CHỈ 1 CÁI - GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

-
Bộ dây bé gái 2 nơ - Mã: X-ANS-1059-MA
Giá buôn/sỉ: 77.000
Giá lẻ: 126.000
SL còn: 8 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1016-DAU
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 6 [Size: 2, 3, 4, 5, 6, 8]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1016-PHAN
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 7 [Size: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1016-CAM
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 6 [Size: 1, 3, 4, 6, 7, 8]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1016-DO
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 6 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1016-TIM
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 5 [Size: 1, 2, 5, 6, 8]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1016-XANH
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 6 [Size: 1, 3, 4, 6, 7, 8]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1016-SEN
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 6 [Size: 2, 3, 4, 6, 7, 8]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1053-DO
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 5 [Size: 2, 3, 4, 7, 8]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1053-SEN
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 5 [Size: 3, 4, 5, 6, 8]
Đầm bé gái thêu bông - Mã: X-ANS-1053-DAU
Giá buôn/sỉ: 99.000
Giá lẻ: 162.000
SL còn: 7 [Size: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8]
Combo đầm Maxi mẹ và bé họa tiết hoa CIRINO - Mã: X-THV-CP_DAM15052802
Giá buôn/sỉ: 285.000
Giá lẻ: 467.000
SL còn: 5 [Size: Free Size]
Đầm Hoa Bé Gái Dễ Thương (Size Đại) - Mã: NV-797-HD
Giá buôn/sỉ: 78.000
Giá lẻ: 130.000
SL còn: 2 [Size: 9, 10]
Đầm Hoa Bé Gái Dễ Thương (Size Đại) - Mã: NV-797-HN
Giá buôn/sỉ: 78.000
Giá lẻ: 130.000
SL còn: 1 [Size: 11]
Đầm Hoa Bé Gái Dễ Thương (Size Đại) - Mã: NV-797-C
Giá buôn/sỉ: 78.000
Giá lẻ: 130.000
SL còn: 7 [Size: 9, 10, 11, 12, 13]
Đầm Dáng Chữ A Tay Bèo - Mã: NV-796-C
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 115.000
SL còn: 2 [Size: 1, 4]
Đầm Dáng Chữ A Tay Bèo - Mã: NV-796-XD
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 115.000
SL còn: 1 [Size: 1]
Đầm Dáng Chữ A Tay Bèo - Mã: NV-796-HD
Giá buôn/sỉ: 69.000
Giá lẻ: 115.000
SL còn: 2 [Size: 1, 2]
Đầm bé gái form A tay bèo - Mã: X-ANS-796-CAM
Giá buôn/sỉ: 71.000
Giá lẻ: 116.000
SL còn: 6 [Size: 1, 2, 3, 4, 6, 8]
Đầm bé gái form A tay bèo - Mã: X-ANS-797-TRANG
Giá buôn/sỉ: 86.000
Giá lẻ: 141.000
SL còn: 6 [Size: 9, 10, 11, 12, 13, 14]
Đầm yếm bé gái kèm áo - Mã: X-ANS-673VANG
Giá buôn/sỉ: 90.000
Giá lẻ: 148.000
SL còn: 5 [Size: 2, 4, 5, 6, 7]
Đầm yếm bé gái kèm áo - Mã: X-ANS-673DEN
Giá buôn/sỉ: 90.000
Giá lẻ: 148.000
SL còn: 4 [Size: 2, 3, 4, 7]
Đầm yếm bé gái kèm áo - Mã: X-ANS-673TIM
Giá buôn/sỉ: 90.000
Giá lẻ: 148.000
SL còn: 3 [Size: 3, 5, 6]
Đầm thun bé gái xòe tùng - Mã: X-ANS-1036DO
Giá buôn/sỉ: 71.000
Giá lẻ: 116.000
SL còn: 6 [Size: 1, 2, 3, 4, 6, 7]
ĐẠI - Đầm A tay cánh tiên kiểu 2 túi - Mã: X-ANS-575-TIM
Giá buôn/sỉ: 79.000
Giá lẻ: 130.000
SL còn: 5 [Size: 9, 11, 12, 13, 14]
ĐẠI - Đầm A tay cánh tiên kiểu 2 túi - Mã: X-ANS-575-CA
Giá buôn/sỉ: 79.000
Giá lẻ: 130.000
SL còn: 6 [Size: 9, 10, 11, 12, 13, 14]
Đầm bé gái 2 nơ kèm túi - Mã: X-ANS-569TIM
Giá buôn/sỉ: 81.000
Giá lẻ: 133.000
SL còn: 5 [Size: 1, 2, 5, 6, 7]
Đầm bé gái 2 nơ kèm túi - Mã: X-ANS-569CAM
Giá buôn/sỉ: 81.000
Giá lẻ: 133.000
SL còn: 6 [Size: 2, 3, 5, 6, 7, 8]
Yếm jean bé gái dễ thương - Mã: X-ANS-855
Giá buôn/sỉ: 136.000
Giá lẻ: 223.000
SL còn: 5 [Size: 1, 2, 3, 4, 5]
Yếm Kaki bé gái dễ thương - Mã: X-ANS-877
Giá buôn/sỉ: 117.000
Giá lẻ: 192.000
SL còn: 5 [Size: 1, 2, 3, 4, 5]
Đầm sao form A kiểu tay rớt - Mã: X-ANS-802BIEN
Giá buôn/sỉ: 57.000
Giá lẻ: 93.000
SL còn: 13 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Đầm dây sọc bông hồng - Mã: X-ANS-790DO
Giá buôn/sỉ: 57.000
Giá lẻ: 93.000
SL còn: 14 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm dây sọc bông hồng - Mã: X-ANS-790SEN
Giá buôn/sỉ: 57.000
Giá lẻ: 93.000
SL còn: 15 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm dây sọc bông hồng - Mã: X-ANS-790XD
Giá buôn/sỉ: 57.000
Giá lẻ: 93.000
SL còn: 16 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm dây sọc bông hồng - Mã: X-ANS-790XANH
Giá buôn/sỉ: 57.000
Giá lẻ: 93.000
SL còn: 16 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm xòe bé gái kèm dây cột tạo kiểu - Mã: X-ANS-876CAM
Giá buôn/sỉ: 71.000
Giá lẻ: 116.000
SL còn: 16 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm xòe bé gái kèm dây cột tạo kiểu - Mã: X-ANS-876HONG
Giá buôn/sỉ: 71.000
Giá lẻ: 116.000
SL còn: 16 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm jean bé gái kiểu túi - Mã: X-ANS-1037DO
Giá buôn/sỉ: 86.000
Giá lẻ: 141.000
SL còn: 3 [Size: 2, 3, 4]
Đầm bé gái kiểu khoác khỉ kèm cài - Mã: X-ANS-657
Giá buôn/sỉ: 89.000
Giá lẻ: 146.000
SL còn: 7 [Size: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8]
Đầm bé gái kiểu cột dây - Mã: X-ANS-681VANG
Giá buôn/sỉ: 81.000
Giá lẻ: 133.000
SL còn: 8 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm bé gái kiểu cột dây - Mã: X-ANS-681TIM
Giá buôn/sỉ: 81.000
Giá lẻ: 133.000
SL còn: 8 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm bé gái thêu cổ kèm nón - Mã: X-ANS-801TIM
Giá buôn/sỉ: 97.000
Giá lẻ: 159.000
SL còn: 5 [Size: 2, 3, 4, 5, 6]
Đầm bé gái đi tiệc tùng lưới - Mã: X-ANS-365VANG
Giá buôn/sỉ: 93.000
Giá lẻ: 152.000
SL còn: 5 [Size: 2, 5, 6, 7, 8]
Đầm jean bé gái kiểu túi - Mã: X-ANS-1037
Giá buôn/sỉ: 86.000
Giá lẻ: 141.000
SL còn: 5 [Size: 1, 2, 4, 5, 7]
Đầm thun tay lỡ - Mã: X-ANS-098BO
Giá buôn/sỉ: 76.000
Giá lẻ: 125.000
SL còn: 6 [Size: 1, 2, 3, 4, 5]
Đầm thun tay lỡ - Mã: X-ANS-098SEN
Giá buôn/sỉ: 76.000
Giá lẻ: 125.000
SL còn: 8 [Size: 1, 2, 3, 5]
Đầm thun tay lỡ - Mã: X-ANS-098DO
Giá buôn/sỉ: 76.000
Giá lẻ: 125.000
SL còn: 9 [Size: 1, 2, 3, 4, 5]
Đầm ren bé gái cổ cườm kèm cài - Mã: X-ANS-821PHAN
Giá buôn/sỉ: 107.000
Giá lẻ: 175.000
SL còn: 6 [Size: 2, 3, 5, 6, 7, 8]
Đầm ren bé gái cổ cườm kèm cài - Mã: X-ANS-821LUC
Giá buôn/sỉ: 107.000
Giá lẻ: 175.000
SL còn: 7 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Đầm bé gái cổ vuông sọc tùng - Mã: X-ANS-426
Giá buôn/sỉ: 64.000
Giá lẻ: 105.000
SL còn: 6 [Size: 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Đầm bé gái sọc kèm nón - Mã: X-ANS-793TIM
Giá buôn/sỉ: 89.000
Giá lẻ: 146.000
SL còn: 4 [Size: 1, 2, 3, 4]
Đầm thun bé gái xòe tùng - Mã: X-ANS-1036LUC
Giá buôn/sỉ: 71.000
Giá lẻ: 116.000
SL còn: 6 [Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6]
Đầm bé gái 3 nơ - Mã: X-ANS-609TIM
Giá buôn/sỉ: 67.000
Giá lẻ: 110.000
SL còn: 6 [Size: 1, 2, 3, 5, 6, 7]
up to top